Semestr VI

Cykl spotkań z przedstawicielami przemysłu i gospodarki.

 

Spotkanie I  – 15 kwietnia 2015 r.,14–18, sala S6

Firma ZAP-Robotyka

Przedstawiciel:

Dr Tadeusz Sarnowski, Prezes Zarządu ZAP-Robotyka Sp. z o.o.

Program:

 • Czynniki stymulujące rozwój robotyki (techniczne, ekonomiczne, społeczne).
 • Efekty automatyzacji i robotyzacji.
 • Zastosowanie robotów w procesach wytwarzania.
 • Wyposażenie aplikacyjne stanowisk zrobotyzowanych.
 • Projektowanie stanowisk zrobotyzowanych.
 • Prezentacja wybranych wdrożeń realizowanych przez ZAP-Robotyka.
 • Perspektywy automatyzacji i robotyzacji.
 • Rynek pracy dla absolwentów kierunku AiR.
 • Pytania i dyskusja.

 

Spotkanie II  – 29 kwietnia 2015 r.,14–18, sala S6

Firma FANUC Polska

Przedstawiciele:

Jędrzej Kowalczyk, General Manager,

Dariusz Wabik, Sales Manager.

Program:

 • FANUC – pionier i światowy lider w dziedzinie technologii CNC i robotyki.
 • Polski oddział FANUC – kim jesteśmy, jak działamy, co oferujemy.
 • Produkty FANUC – roboty przemysłowe, systemy sterowania CNC, centra obróbcze.
 • Aktualne trendy w robotyzacji przemysłu – najbardziej zautomatyzowane branże, najczęściej automatyzowane procesy, najbardziej popularne aplikacje – przykłady, dane, opinie, statystyki.
 • Automatyzacja przemysłu a korzyści przedsiębiorców – wybrane case studies.
 • Perspektywy automatyzacji i robotyzacji polskiego przemysłu – aktualne wyzwania z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego.
 • Fakty i mity na temat robotyzacji – szanse i bariery robotyzacji polskiego przemysłu.
 • Główne kierunki rozwoju automatyzacji i robotyki przemysłowej – nad czym pracują dziś konstruktorzy inteligentnych maszyn.
 • Przyszłość absolwentów kierunku AiR – możliwości doskonalenia kompetencji, możliwości zatrudnienia – gdzie szukać pracy, na czym ona polega, czego oczekują pracodawcy.
 • Pytania i dyskusja.


Spotkanie III  – 20 maja 2015 r.,14–18, sala S6

Firma KUKA Polska

Przedstawiciel:

Tomasz Nowak, Dyrektor KUKA Polska.

Program:

 • Prezentacja firmy KUKA Roboter i jej robotów.
 • Rynek robotów w Polsce, w Europie i na świecie.
 • Przykłady zastosowań robotów w różnych branżach przemysłu.
 • Perspektywy rozwoju robotyki z punktu widzenia producenta.
 • Spodziewane korzyści  wynikające z robotyzacji.
 • Typowe wymagania nabywców robotów.
 • Współpraca z integratorami systemów robotycznych.
 • Jak działa serwis dostawcy robotów?
 • Gdzie znajdują pracę specjaliści od robotyki?
 • Pytania i dyskusja.