Semestr V

Cykl wykładów prof. Andreasa Müllera z Johannes Kepler University (Linz, Austria), poświęconych dynamice i sterowaniu robotów.

Profesor Andreas Müller jest uznanym specjalistą w obszarze układów wieloczłonowych i robotyki; zajmuje się osobliwościami kinematycznymi i zastosowaniami algebry Liego w modelowaniu mechanizmów. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Robotyki w JKU Linz.

Cykl wykładów dla studentów kierunku zamawianego dotyczy podstaw modelowania układów wieloczłonowych, kinematyki i dynamiki robotów, a także teorii manipulatorów oraz sterowania robotów z wykorzystaniem modelu dynamiki.

Terminarz zajęć podano w ogłoszeniu o wykładach.

Slajdy z wykładów:

0_Introduction.pdf

1_Mobility_Topology.pdf

2_Kinematics.pdf

3_Dynamics.pdf

4_InverseDynamics.pdf

5_Control.pdf

 

Na zakończenie cyklu wykładów przeprowadzono test zaliczeniowy, którego wyniki były podstawą do wystawienia ocen.