Semestr IV

Cykl wykładów prof. Jerzego Z. Sąsiadka z Carleton University, poświęconych wybranym zagadnieniom z robotyki.

Profesor Jerzy Sąsiadek jest cenionym specjalistą w dziedzinie robotyki kosmicznej, sensoryki i agregacji danych, a także układów sterowania i nawigacji robotów.

Cykl wykładów dla studentów kierunku zamawianego dotyczy historii robotyki i zastosowań robotów, kinematyki i dynamiki manipulatorów, układów sensorycznych i systemów wizyjnych, układów sterowania i nawigacji, a w szczególności robotyki kosmicznej.

Terminarz zajęć podano w ogłoszeniu o wykładach.

Slajdy z niektórych wykładów można znaleźć tu:
Wprowadzenie do robotyki
Dynamika manipulatora

Na zakończenie cyklu wykładów przeprowadzono test zaliczeniowy, którego wyniki były podstawą do wystawienia ocen.