Semestr III

Cykl wykładów prof. Petera Eberharda z University of Stuttgart, poświęconych optymalizacji układów mechanicznych.

Profesor Peter Ebarhard jest cenionym specjalistą w dziedzinie układów wieloczłonowych, mechaniki kontaktu, mechatroniki i optymalizacji. Pełni funkcję dyrektora Instytutu Inżynierii i Mechaniki Obliczeniowej Uniwersytetu w Stuttgarcie, jest współautorem niemal 300 prac naukowych.

Cykl wykładów dla studentów kierunku zamawianego dotyczy optymalizacji parametrycznej układów mechanicznych i prezentuje kolejne kroki postępowania - od sformułowania problemu, aż do jego numerycznego rozwiązania. Omawiane są zagadnienia optymalizacji wielokryterialnej, analiza wrażliwości, deterministyczne i stochastyczne algorytmy optymalizacji bez ograniczeń i z ograniczeniami.

Terminarz zajęć podano w ogłoszeniu o wykładach.

Na zakończenie cyklu wykładów przeprowadzony został test zaliczeniowy, którego wyniki były podstawą do wystawienia ocen.